Facebook Twitter
buyatsell.com

Máy Dò Kim Loại Cầm Tay - Các Mối đe Dọa Sức Khỏe Có Thể?

Đăng trên Tháng Một 7, 2024 bởi Sergio Medoff

Máy dò kim loại thường được tìm thấy trong các sân bay, tòa án, cơ sở cải huấn và các nơi khác hiện nay. Trên thực tế, hầu như không có người Mỹ nào đã được tha thứ qua một máy dò kim loại đáng ngại. Và một số người Mỹ đã được yêu cầu dang rộng đôi cánh của họ khi nhân viên an ninh vung một máy dò kim loại cầm tay lên cơ thể họ.

Bởi vì rất nhiều người Mỹ chạm vào máy dò kim loại, một số người thường xuyên, điều rất quan trọng nhận ra các mối đe dọa sức khỏe được kết nối với chúng.

Một nhóm cụ thể có thể có nguy cơ do việc sử dụng cao rất nhiều máy dò kim loại. Họ là những người có thiết bị y tế cá nhân (PMED), như máy khử rung tim cấy ghép, máy tạo nhịp tim, kích thích dây cột, máy thở và bơm truyền thuốc.

Điều này sẽ không nhất thiết có nghĩa là một người có máy tạo nhịp tim đạt được bất kỳ rủi ro nghiêm trọng nào khi anh ta đi bộ bằng máy dò kim loại hoặc bao gồm một máy dò kim loại cầm tay bị cuốn vào cơ thể anh ta. Nhiều bài kiểm tra phải được thực hiện trước khi loại tuyên bố táo bạo này có thể được chấp nhận hoàn toàn là sự thật. Thay vào đó, điều rất quan trọng là phải quen thuộc với rủi ro tiềm ẩn do các từ trường được sử dụng. Hãy nhớ rằng điện áp cao hơn sẽ gây ra thiệt hại so với điện áp cảm ứng thấp hơn.

Thực chế có mối quan tâm rằng sự tiếp xúc với từ trường có thể gây ra những thay đổi sinh học trong các tế bào sống.

Ngoài ra, có thể nguy hiểm khi sở hữu kết nối vật lý với điện áp cao. Một máy dò kim loại kín đầy đủ sẽ không gây ra mối đe dọa, tuy nhiên điều quan trọng là giúp giữ cho tất cả các máy dò kim loại được duy trì đúng cách.

Nói chung, mặc dù, máy dò kim loại khuyến khích sự an toàn. Bằng cách giữ súng và dao cùng với các vũ khí tiềm năng khác ở những nơi như sân bay, tòa án và các cơ sở cải huấn, nhiều tình huống rủi ro đã bị loại bỏ. Trong các cơ sở cải huấn, máy dò kim loại cầm tay cũng có thể phát hiện các bit nhỏ của kim loại, như clip giấy, có thể được sử dụng không chỉ làm vũ khí, mà còn chọn khóa, v.v. Một cách sử dụng thú vị khác của máy dò kim loại sẽ là phát hiện một vật kim loại bị nuốt. Chúng được tìm thấy trong các trường hợp trước đây khi một đứa trẻ nuốt vật kim loại như tab kéo từ soda có thể hoặc có lẽ là một đồng xu.

Nhìn chung, máy dò kim loại chắc chắn là một lợi ích cho xã hội. Tuy nhiên, các xét nghiệm phải được tiến hành để giảm cơ hội cho những người có PMED - liệu máy dò kim loại phải được cải thiện hoặc PMED (hoặc cả hai hoặc không!), Đó rõ ràng là một câu hỏi còn lại trong tương lai gần.