Facebook Twitter
buyatsell.com

Nhãn: nệm

Bài viết được gắn thẻ Nệm

Giường Có Thể điều Chỉnh - Phổ Biến Hơn Bao Giờ Hết

Đăng trên Bước Dều 4, 2024 bởi Sergio Medoff
Tất cả chúng ta đều đã nghe về họ nhưng có bao nhiêu người thực sự cân nhắc mua một người? Vâng, nó thực sự là một cái gì đó cần tính đến trong trường hợp bạn đang xem xét đầu tư vào một chiếc giường mới và/hoặc bộ nệm.Trong vài năm qua, đã có sự tiến bộ như vậy trong những chiếc giường có thể điều chỉnh...

Có Một Vài điều Người Tiêu Dùng Nên Xem Xét Khi Chọn Nệm Ngủ

Đăng trên Tháng Mười 14, 2022 bởi Sergio Medoff
Điều gì trong trường hợp bạn tìm kiếm trong nệm? Ba điều: sự thoải mái, hỗ trợ và độ bền, từ thương hiệu bạn tin tưởng.Nó là dễ dàng.Thoải mái, thực sự là một vấn đề sở thích cá nhân.Những gì cảm thấy thoải mái với 1 người có thể cảm thấy không thoải mái với một số người khác.Do đó, bất cứ ai có thể sẽ sử dụng giường nên thử một số mô hình khác nhau trước khi mua hàng...

Những điều Cơ Bản Của Người Tiêu Dùng Trên Nệm Xốp Bộ Nhớ

Đăng trên Thang Chín 25, 2021 bởi Sergio Medoff
Nệm Tempurpedic, được gọi chung là bọt bộ nhớ, đang trở nên phổ biến hơn hàng ngày.Nhưng với tất cả các tùy chọn và chi phí khác nhau của bọt trên thị trường hiện tại, người tiêu dùng nên biết về sự khác biệt đáng kể giữa các hàng hóa này trước khi trả một lượng tiền đáng kể cho một chiếc giường mà họ sẽ ngủ trong vài năm...