Facebook Twitter
buyatsell.com

Giá đỡ Rượu Phù Hợp Với Thị Hiếu Và Ngân Sách Của Bạn

Đăng trên Tháng Tám 17, 2022 bởi Sergio Medoff

Giá đỡ rượu vang và lưu trữ rượu vang có thể được tìm thấy trong sự đa dạng đáng kinh ngạc, một số được làm để hiển thị một chai riêng lẻ trong số những người khác để lưu trữ một lựa chọn lớn các chai hoặc ASE, và tất cả mọi thứ trong số. Vật liệu cũng khác nhau đáng kể.

Nếu bạn có một không gian có thể sống hiện đại, bạn có thể chọn các phiên bản không gỉ có sẵn. Đối với một trường học hoặc không gian truyền thống cũ hơn rất nhiều, một cây sồi hoặc giá gỗ khác sẽ thêm liên lạc cuối cùng vào sơ đồ trang trí của bạn. Sắt rèn thường được sử dụng, vì nó chắc chắn và sẽ có sự dư thừa của hình dạng. Giá đỡ rượu bằng nhựa có thể được tìm thấy trong vô số kích thước và hình dạng, và do đó thường rẻ hơn so với các vật liệu khác.

Một khi bạn đã có được một số chai rượu vang thực sự tốt, bạn cần giữ chúng ở trong điều kiện tối ưu bằng cách lưu trữ chúng ở bên cạnh và xoay chúng

Thỉnh thoảng để bảo quản hương vị của họ. Đó là nơi một giá rượu làm nó.

Bạn sẽ nhận được giá đỡ rượu vang ngược để vào nhà bếp của bạn, và những thứ này thường có thể chứa sáu chai. Chúng dễ dàng có sẵn trong các cửa hàng và có thể được tìm thấy trong một số phong cách, vì vậy có thể có ai đó để chọn trang trí của bạn. Tuy nhiên, bạn có thể tích lũy nhiều hơn sáu chai rượu và cần nó một giá trị đáng kể hơn.

Có rất nhiều giá có sẵn để ngồi trên mặt đất và chúng thường giữ ít nhất mười hai chai. Cuối cùng, đối với người thu gom nghiêm túc, bạn có thể tìm thấy các giá đỡ được làm để dễ dàng phù hợp với hầm chứa của bạn chứa một lựa chọn lớn các chai. Vì loại giá cuối cùng này, bạn có thể sẽ yêu cầu một chuyên gia trước và thiết kế ai đó để dễ dàng phù hợp với không gian của bạn.

Giá đỡ rượu có thể được tự do hoặc kết hợp vào các tủ được trang bị trong nhà bếp của bạn. Ngoài ra, bạn sẽ nhận được giá rượu treo nếu khu vực sinh hoạt bị hạn chế. Trong trường hợp bạn không chắc chắn bạn sẽ mua bao nhiêu rượu, hãy chọn một giá rượu có thể xếp chồng lên nhau cho phép bạn nâng không gian lưu trữ sau này.