Facebook Twitter
buyatsell.com

Nhãn: hôm nay

Bài viết được gắn thẻ Hôm Nay

Bút đài Phun Nước Là Gì?

Đăng trên Tháng Tám 28, 2023 bởi Sergio Medoff
Một cây bút máy thực sự là một cây bút có một hồ chứa mực nước.Mực thường được đưa vào ngòi của bút bằng cách của một ống và chạy trên sự pha trộn giữa trọng lực và hành động mao dẫn.Đổ đầy một hồ chứa bút máy bằng mực thực sự là một quá trình khó khăn.Bạn cần thay thế một hộp mực dùng một lần hoặc trong một số trường hợp, bạn có thể phải sử dụng một chiếc Eyedropper để hoàn thành mực...